Anmeldelser af Skriv og bliv læst, 5. udgave – Frydenlunds Læserbarometer

Endelig en bog, hvor det er tydeligt, at forfatterne ved, hvad de skriver om. Bogen er et resultat af to dygtige forfatteres erfaringer, og det er dejligt at læse en bog, hvor der både er sammenhæng mellem skriftsproget og selve essensen af det skrevne. Der er eksempler ved mange af de gennemgange af de danske sprogregler, hvilket gør det meget nemmere at huske reglerne. Bogen kan bruges som et opslagsværk og inspiration til, at ens tekster bliver forstået bedst muligt af læseren

Anne Løhde Rask

pædagog og cand.mag. i kommunikation

Skriv og bliv læst er tæt på at være den ultimative håndbog i skrivekunsten i hvert fald ind til videre. Den rummer stort set alle aspekter af skrivning. Lige fra analyse af modtagere til kommaregler, e-mails og viden om sprogpolitik. Bogen tager udgangspunkt i de gængse udfordringer, som amatører møder i skrivekunsten. Enkelt og letfatteligt skriver de om, hvad man skal være opmærksom på i tekstens struktur, sætningsopbygning og grammatiske regler, der som regel volder problemer. Det vil sige, at de beskriver de mest gængse udfordringer. Hvis man har nogle særlige problemer, som ligger uden for bogens rammer, så må man ty til noget mere avanceret litteratur, som forfatterne også selv beskedent giver udtryk. Men de har efter min mening fået langt det meste med. Bogen fungerer ganske fint som opslagsbog, men kan også læses som en generel velskrevet introduktion til det at skrive

Jens Jørgen Nielsen

forfatter og konsulent

Jeg arbejder som lægesekretær og har også en del arbejdsopgaver, hvor jeg skal skrive professionelle tekster. Bogen gav mig stof til eftertanke, hvad angår måden, jeg kommunikerer på, og jeg har f.eks. siden bestræbt mig på at være mere letforståelig, når jeg skriver til patienter. Også afsnittet om at skrive referater er direkte anvendeligt for mig. Foruden mange gode tips fik jeg større bevidsthed om de forskellige typer referater. Bogen er overskuelig i sin opbygning, og tingene forklares på en god måde. Selvom man umiddelbart kan synes, at bogen vil meget på en gang – kommunikation, skriveteknik, grammatik, korrektur, layout og sprogdebat – så fungerer det, fordi målgruppen er så veldefineret. Det er tydeligt, at forfatterne har haft et ønske om at skabe en meget praktisk og anvendelig bog, og det synes jeg overvejende er lykkedes. Jeg kunne godt have undværet afsnittet om ordklasser. Hvis man ikke kender forskellen på et navneord og et udsagnsord, sidder man nok ikke og skriver professionelle tekster. Til gengæld er jeg begejstret over endelig at have en god indføring i korrekturtegn! Jeg er sikker på, at jeg fremover vil bruge bogen som opslagsbog i min hverdag på jobbet, og jeg vil også anbefale den til andre, der sidder med lignende arbejdsopgaver

Ulla Johannessen

lægesekretær

Skriv og bliv læst er i ordets bedste betydning en brugsbog. Den har en indbydende og tilgængelig læsevejledning. Tag det du har brug for eller gå mere i dybden. Skriv og bliv læst fortæller om, hvor vigtigt det er, at man i sin skriftlige information er opmærksom på modtageren. Her er fine forslag til, hvordan man når modtageren. Bogen behandler også de forskellige typer af tekster, vi gør brug af. Forfatterne giver konkrete fif til, hvordan forskellige typer af tekster bliver præcise og konkrete. Kommareglerne bliver beskrevet. Her er øvelser i, hvordan tekster analyseres med x og o. En rar ting at få repeteret. Der er også et fint afsnit om at skrive uden fejl. I forbindelse med dette kapitel er der også gode råd til, hvordan man læser korrektur. Korrekturtegnene er endda med, så os der ikke har lært de autoriserede får nu muligheden. Hele bogen er spækket med relevante øvelsesopgaver med besvarelserne i afslutningen af kapitlet. Skriv og bliv læst er et meget positivt bekendtskab, som jeg gerne giver den bedste anbefaling. Bogen bør indgå i enhver families brugsbogssamling

Annette Brejnholt

tidligere faglig sekretær i en fagforening