Udtalelse fra HK Hovedstadens Kursusafdeling

Til HK Hovedstadens kurser for medlemmerne:
Sprogkontoret har i flere år undervist på programsatte kurser for medlemmer i HK Hovedstaden i 3 forskellige kurser – Skriv og bliv læst – Notat- og referatteknik – Skriv bedre e-mails.

Senest har Sprogkontoret med stor succes gennemført en kursusrække for HK Ungdoms medlemmer i at ”skrive sin afsluttende fagprøve”.

Efter udsagn fra kursusdeltagere har Sprogkontoret med sin undervisning vist et utroligt stort engagement, er fantastisk kompetente og har med sin energi og indlevelse givet kursusdeltagerne et fagligt godt kursus, en masse brugbar viden, et professionelt kursusmateriale sammen med en god kursusoplevelse.

Til lukkede virksomhedskurser:
Sprogkontoret har tilpasset og gennemført kurser for virksomheder i de emner, som har været efterspurgt. Sprogkontoret har relateret sin undervisning og undervisningsmateriale til de forskellige målgruppers dagligdag i jobbet, hvilket er lykkedes rigtigt godt.

Vi har altid kunne regne med Sprogkontoret, både hvad angår undervisningen i HK og for de udvalgte målgrupper, hvilket er en egenskab vi sætter meget højt.

Henning Jørgensen

uddannelseskonsulent / vejleder, HK Hovedstadens Kursusafdeling / februar 2013