Konkret tekst hvordan?

af | 12. april 2020

Skriv konkret – konkret tekst fungerer

Hvis du skal skrive konkret, skal du bruge konkrete ord, og du skal også undgå sætningsord.

Undgå sætningsord – de er ukonkrete at bruge

Sætningsord hedder også verbalsubstantiver, fordi de er substantiver (navneord), der er dannet ud fra verbaler (udsagnsord). Man kan sige, at sætningsord er en slags koncentrerede eller indkapslede sætninger, fordi det er ord, som gemmer sætninger.

Fx er navneordet ændring et sætningsord dannet ud fra udsagnsordet at ændre, og navneordet drøftelse er også et sætningsord dannet ud fra udsagnsordet at drøfte.

Det er ikke sætningsordene, der enkeltvis er noget i vejen med. Ord som ændring, drøftelse, ledelse, forenkling og besparelse er ikke svære at forstå. Men når du bruger mange sætningsord, medfører det ofte, at du skriver i et upersonligt sprog og derved ikke skriver konkret.

To eksempler på ukonkret tekst

Ændringen er gennemført
Forslaget har været til drøftelse

I den første sætning må man spørge sig selv: Hvem har foretaget ændringen? Der mangler en aktiv person, der gør noget. I den anden sætning må man igen spørge sig selv: Hvem har drøftet forslaget? Her mangler igen en aktiv person, der gør noget.

Sætningsord kan ofte kendes på, at de ender på -else, -ing, -ning, -tion eller -sion, fx meddelelse, henvendelse, færdiggørelse, kortlægning, forenkling, underretning, dokumentation og revision. Det er ikke ord, som vi kan undvære i sproget. Men tit er sætningsordene med til at gøre en tekst abstrakt og upersonlig. Derfor bør du altid overveje, om du skal skrive sætningsordene om til rigtige sætninger, så sproget bliver mere konkret.

Øvelse i at skrive konkret tekst

Prøv at skrive sætningerne om, så du får opløst sætningsordene og får placeret en person i sætningen. Sætningsordene er markeret med fed tekst. Et forslag til løsningen finder du til slut i denne artikel (der findes mange korrekte løsningsforslag).

1. For undgåelse af øjenbeskadigelse monteres brillerne inden afsendelse af raketten.
2. Slippen afrives forinden indløsning.

Brug konkrete ord i konkret tekst for at gøre teksten mere præcis

Brug som hovedregel de mest konkrete ord, du kan komme på. Det er de ord, som din modtager har nemmest ved at forbinde med noget kendt og derfor har nemmest ved at forstå og huske. Navneord kan sættes ind på en såkaldt abstraktionsstige. Det mest konkrete ord sætter du ind på nederste trin på stigen, og det mest abstrakte ord på øverste trin. De mest abstrakte ord for en hund er ordet et levende væsen. Det skal så stå øverst på stigen.

Og så skal ordet blive mere og mere konkret, jo længere ned ad stigen du bevæger dig: et dyr, et pattedyr, et kæledyr, en hund, en terrier, en ruhåret foxterrier og endelig på nederste trin som det mest konkrete ord: min hund Tikki.

Det er vigtigt, at du vælger det ord, der mest konkret dækker, hvad du mener. Det vil sige, at du skal forsøge at bruge et af de nederste ord på stigen. Det kan være en god ide at prøve at lave abstraktionsstiger over nogle af de ord, du tit bruger på dit arbejde. På den måde kan du blive bevidst om, hvorvidt de ord, du bruger, er for abstrakte og derfor kan blive mere konkrete.

Øvelse i at gøre ord konkrete

Nu skal du prøve at lave abstraktionsstiger. Her kommer to abstrakte ord, som du skal sætte øverst på hver sin stige. Du skal så fylde stigen ud med mere og mere konkrete ord.

1. Publikation
2. Apparat

LØSNINGSFORSLAG TIL Øvelse i at skrive konkret

1. Hvis du tager brillerne på, inden du fyrer raketten af, så undgår du at beskadige dine øjne.
2. Du skal rive slippen af, inden du indløser checken.

Læs også: Hvordan skriver man en god rapport?

Hedder det ligge eller lægge?

Hedder det ligge eller lægge?

Ligge eller lægge? Dette er egentlig ret nemt, men også en af de mest hyppige fejl, vi ser på dansk. Her får du huskereglerne, som gør, at du aldrig mere vil være i tvivl om, hvorvidt du skal skrive ligge eller lægge.

læs mere
Navneord – et eller to ord?

Navneord – et eller to ord?

Forresten eller for resten? Kommunalvalg eller kommunal valg? Hvad med elevuddannelse, produktchef og kaffeautomat? Bliv meget klogere på sammensatte navneord her.

læs mere
Politisk korrekt sprog

Politisk korrekt sprog

Negeren i Elefantens Vuggevise fra 1947 blev brugt som rangle, men blev senere skiftet ud med en kokosnød. Indtil omkring 1970’erne var der ikke noget galt i at bruge betegnelsen neger om folk herhjemme, der havde en afrikansk baggrund. Men tiderne og sproget skifter.

læs mere
Sin eller hans?

Sin eller hans?

Vi har altid haft svært ved i dansk at bruge stedordene sin, hans, hendes, dens og dets korrekt, og det medfører ofte diskussioner. Hvad betyder denne sætning egentlig “Søren pudsede skærmen på hans computer” – er det Sørens computer eller en anden persons?

læs mere
Skabelon til referat

Skabelon til referat

På mange større arbejdspladser har man en skabelon, medarbejderne kan bruge, når de skal skrive referater. Men hvis det ikke findes – hvad gør du så?

læs mere
Kursus i kommunikation – lær at skrive bedre

Kursus i kommunikation – lær at skrive bedre

En ting er sikkert – alle kan blive bedre til at formulere sig og kommunikere skriftligt. Her får du til at starte med 10 råd, som gør dig bedre til skriftlig kommunikation, og på vores kurser får du endnu flere fif.

læs mere