Tekst, der giver mening – hvordan?

af | 12. juli 2020

Din tekst skal være sammenhængende – ellers giver den slet ikke mening

Du skal vise, at der er sammenhæng i din tekst. Det gør du ved at bruge forbinderord, som du kan læse om i dette afsnit. Der skal både være sammenhæng mellem ordene, sætningerne og afsnittene. Det er nødvendigt for, at din tekst kan blive så klar og let at forstå som muligt.

Her er imidlertid et eksempel på det modsatte. I eksemplet er det let at misforstå, hvordan ordene hænger sammen: Hun begyndte at stoppe bilen, lige da hun fik øje på bussen, men det var glat, og pludselig gled den.

Her spørger man sig selv: Hvem glider? Er det bilen eller bussen? Det kan man ikke vide. Nogle gange kan modtageren selvfølgelig regne ud, hvad meningen er, men bestemt ikke altid, og så er det jo ikke en god måde at formulere sig på. Husk altså at få sammenhæng mellem ordene i dine sætninger.

Skrive i telegramstil – er det en god ide?

Det er også vigtigt at skrive opløst, men det at skrive opløst ikke er ensbetydende med at skrive i telegramstil. Hvis du skriver i telegramstil, mangler der nemlig sammenhæng mellem de forskellige sætninger.

Her er et eksempel på en sms:

Vi har det godt, send flere penge, kommer hjem om en måned.

I en mail ville man nok have skrevet en mere sammenhængende tekst, fx sådan her:

Vi har det dejligt i USA, og vi ønsker at blive her lidt længere. Derfor må I gerne sende flere penge, fordi vi først planlægger at komme hjem om en måned.

Det er altså nødvendigt at vise dine læsere, hvordan teksten hænger sammen. Du skal således både skrive teksten opløst og samtidig få den til at hænge sammen, og det er faktisk ikke så svært, som det lyder!

Forbinderord er den smørelse, som giver din tekst mening

Du skaber sammenhæng i sætninger og afsnit ved at bruge forbinderord. Forbinderord får teksten til at hænge sammen rent sprogligt ved at skabe bløde overgange, fx: Vi beder dig derfor om at svare inden den 14. januar 2023. Derefter sender vi policen til dig.

Forbinderordene er markeret med kursiv.

Liste over forbinderord

Listen over forbinderord er meget lang. Det er fx ord som: derfor, altså, alt i alt, fordi, på grund af, med andre ord, disse, omtalte, i det følgende, herefter, da, mens, senere, derpå, nu kommer, på den baggrund, som tidligere nævnt, i det følgende, ovenfor, skønt, dog, allerede, på den ene side . . . på den anden side, i det hele taget, først og fremmest og imidlertid.

Du skal også være opmærksom på, at påpegende stedord er med til at skabe sammenhæng i teksten. Det er fx ord som: de, disse, den, dette, hun, han, det og dette.

Her er et eksempel, hvor forbinderordene er skrevet i kursiv:

Det var en gennemgang af årsregnskabet. I det følgende går vi over til de kommende besparelser.

Øvelse i at få skabt god mening i en tekst – så man forstår teksten

Her kommer en lille øvelse, hvor du skal arbejde med sammenhængen i en tekst. I teksten er sætningerne (mærket A-G) byttet om. Desuden er tegnene og de store begyndelsesbogstaver fjernet. Prøv nu, om du kan anbringe de syv linjer i en overbevisende rækkefølge. Løsningen finder du lige bagved øvelsen.

Brugsvejledning til hvordan man bestiller kuglepenne:

A det er imidlertid ikke tilfældet med de lyseblå blanketter

B er de grønne allerede fortrykt med en bestilling på de sædvanlige 500 kuglepenne

C her må du selv udfylde

D så streger du bare det fortrykte tal ud og skriver det nye antal ved siden af

E når blanketterne leveres

F imidlertid kan du også bruge de grønne, selvom du skal bruge et andet antal end 500

G på en sådan måde, som det nu passer dig

LØSNINGER TIL ØVELSE OM SAMMENHÆNG I EN TEKST 

(forbinderordene er markeret med kursiv)

1.

E Når blanketterne leveres,

B er de grønne allerede fortrykt med en bestilling på de sædvanlige 500 kuglepenne.

A Det er imidlertid ikke tilfældet med de lyseblå blanketter.

C Her må du selv udfylde

G på en sådan måde, som det nu passer dig.

F Imidlertid kan du også bruge de grønne, selvom du skal bruge et andet antal end 500,

D streger du bare det fortrykte tal ud og skriver det nye antal ved siden af.

2.

E Når blanketterne leveres,

B er de grønne allerede fortrykt med en bestilling på de sædvanlige 500 kuglepenne.

F Imidlertid kan du også bruge de grønne, selvom du skal bruge et andet antal end 500,

D streger du bare det fortrykte tal ud og skriver det nye antal ved siden af

A Det er imidlertid ikke tilfældet med de lyseblå blanketter.

C Her må du selv udfylde

G på en sådan måde, som det nu passer dig.

Læs også: Hvordan skriver man en konkret tekst?

Hedder det ligge eller lægge?

Hedder det ligge eller lægge?

Ligge eller lægge? Dette er egentlig ret nemt, men også en af de mest hyppige fejl, vi ser på dansk. Her får du huskereglerne, som gør, at du aldrig mere vil være i tvivl om, hvorvidt du skal skrive ligge eller lægge.

læs mere
Navneord – et eller to ord?

Navneord – et eller to ord?

Forresten eller for resten? Kommunalvalg eller kommunal valg? Hvad med elevuddannelse, produktchef og kaffeautomat? Bliv meget klogere på sammensatte navneord her.

læs mere
Politisk korrekt sprog

Politisk korrekt sprog

Negeren i Elefantens Vuggevise fra 1947 blev brugt som rangle, men blev senere skiftet ud med en kokosnød. Indtil omkring 1970’erne var der ikke noget galt i at bruge betegnelsen neger om folk herhjemme, der havde en afrikansk baggrund. Men tiderne og sproget skifter.

læs mere
Sin eller hans?

Sin eller hans?

Vi har altid haft svært ved i dansk at bruge stedordene sin, hans, hendes, dens og dets korrekt, og det medfører ofte diskussioner. Hvad betyder denne sætning egentlig “Søren pudsede skærmen på hans computer” – er det Sørens computer eller en anden persons?

læs mere
Skabelon til referat

Skabelon til referat

På mange større arbejdspladser har man en skabelon, medarbejderne kan bruge, når de skal skrive referater. Men hvis det ikke findes – hvad gør du så?

læs mere
Kursus i kommunikation – lær at skrive bedre

Kursus i kommunikation – lær at skrive bedre

En ting er sikkert – alle kan blive bedre til at formulere sig og kommunikere skriftligt. Her får du til at starte med 10 råd, som gør dig bedre til skriftlig kommunikation, og på vores kurser får du endnu flere fif.

læs mere