Føler du dig ramt?

af | 29. august 2014

Ferieramt, børneramt eller arbejdsramt – er det udtryk, du bruger i din hverdag? Disse udtryk bliver taget under kærlig behandling i sprogprofessor Jørgen Lunds bog Dansk i skred fra 2014.

At blive ramt af uheld

Tidligere brugte vi udtryk som at blive ramt af uheld, ramt af modgang eller ramt af et ildebefindende. Det var derfor negativt at blive ramt. Tilbage i middelalderen, hvor udtrykket stammer fra, handlede det helt konkret om at ramme en skive med en pil. I slutningen af tresserne fik vi udtrykket samspilsramt. At være samspilsramt betyder ifølge Den Danske Ordbog, at man er præget af belastende sociale forhold og derfor har svært ved at fungere normalt og tilpasse sig samfundets normer.

Arbejdsramt

I dag har udtrykket at blive ramt udvidet sin betydning. Det nye er, at man nu også bruger udtrykket om noget, der ikke er negativt. At være arbejdsramt er i dag også et positivt udtryk, da det kan være svært at finde et arbejde. Og det er forhåbentlig også positivt at blive ferieramt.

Børneramt og udsalgsramt

Børneramt og udsalgsramt er et par af de nyere udtryk. Det er positivt at være børneramt. Begrebet dukkede først op som et udtryk for, at man var blevet forældre. I dag bruges udtrykket også af fraskilte forældre. Nu med den betydning, at de har deres børn hos sig. Det er derfor positivt ment, da de må undvære børnene, når de er hos den anden forælder. Ordet udsalgsramt kræver vist ingen nærmere forklaring. Og så håber vi, at vi har ramt rigtigt!

Professionelle arbejdsmails

Professionelle arbejdsmails

Nu, hvor flere og flere arbejder hjemmefra, er det endnu mere vigtigt, at dine beskeder virker efter hensigten. Her får du nogle konkrete tips til, hvad man gerne må – og ikke må.

læs mere
Kursus i notat og referatteknik

Kursus i notat og referatteknik

På dette kursus i notat- og referatteknik introduceres du for forskellige teknikker, så du kan skrive korte og præcise notater, der gør det let at skrive gode referater. Desuden giver vi gode råd om, hvordan du udformer forskellige typer af referater.

læs mere
Sproglig rådgivning

Sproglig rådgivning

Har du brug for sproglig rådgivning? Hos Sprogkontoret oplever vi et øget behov og interesse for individuel sproglig rådgivning. Her tager vi udgangspunkt i dine tekster. Det kan fx være mails, notater, referater eller rapporter. Forløbet er skræddersyet til dit behov og er meget intensivt.

læs mere
Tekst, der giver mening – hvordan?

Tekst, der giver mening – hvordan?

Du har skrevet en tekst, men det lader til, at folk ikke fatter, hvad du vil sige. Du sender mails, hvor din modtager ikke forstår, hvad du mener. Måske mangler din tekst sammenhæng.

læs mere